Vi donerar till skyddet av Östersjön

Ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön är övergödning. Övergödning orsakas av en för stor belastning av fosfor och kväve i havet. Även om utsläppen av näringsämnen till havet nyligen har minskat, fortsätter synliga tecken på övergödning, såsom cyanobakterieblomningar, grumlighet i vattnet, kustslem och anaerobt syre i bottenområdena, att plåga Östersjön. Effekterna av klimatförändringarna kommer att påskynda övergödningen av Östersjön ytterligare.

Det gör John Nurminen Foundation konkreta arbeten för att skydda Östersjön och minska övergödningen. John Nurminens stiftelse är lanserade nästan 40 Clean Baltic Sea-projekt, varav 25 har slutförts. Projekten ska minska näringsbelastningen och miljöriskerna till havs. Enbart genom att rensa avloppsreningsverket i S:t Petersburg och minska utsläppen vid gödselverket i Laukaanjoki har den årliga övergödningsbelastningen i Finska viken minskat med upp till 75 procent i samarbete med andra aktörer.

Vi skänker 5 % av varje orders momsfria värde till skyddet av Östersjön genom John Nurminen Foundation.

Vårt mål på John Nurminens Stiftelse är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. John Nurminens stiftelse genomför effektiva och konkreta åtgärder för att skydda Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer. John Nurminens stiftelse grundarna förenar en kärlek till havet, samt en stark tro på att ingenting är omöjligt.

John Nurminens stiftelse arbete styrs av mätbara resultat och effektivitet. John Nurminens stiftelse är suverän: John Nurminens stiftelse arbetet drivs enbart av Östersjöns intressen.

John Nurminens stiftelse är också en prisbelönt kommunikatör och producent av maritimt kulturellt innehåll. John Nurminens stiftelse är publicerade mer än 40 böcker om marina berättelser, organiserade många utställningar och evenemang och var med och skapade Loki onlinetjänst, en skattkammare av maritim kultur med maritima museer.

John Nurminens stiftelse hbörjar berätta historien om havet: havet som fungerar som en bro till världen för oss finländare. Att göra historien om havet och dess historia känd är viktigt, för samtidigt lär vi oss förstå varför vårt unika Östersjön också måste skyddas. John Nurminens stiftelse tmångfalden av våra aktiviteter gör oss unika: John Nurminens stiftelse arbetar för Östersjön i generationer.

Om du också vill donera, klicka på länken bredvid och fortsätt till John Nurminen Foundation puhdasmeri.fi sidor.